راست – درست سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی

راست – درست: سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز عکس خبری دختر کوچ نشین ، قهرمان یازده دوره کیک بوکسینگ

به گزارش تسنیم، سوسن رشیدی دختر کوچ نشین از ایل (زوله) عشایر کرمانشاه ، یازده دوره قهرمان کیک بوکسینگ زنان کشور است و در حال حاضر جهت مسابقه های برون مرزی تمرین

دختر کوچ نشین ، قهرمان یازده دوره کیک بوکسینگ

دختر کوچ نشین ، قهرمان یازده دوره کیک بوکسینگ

عبارات مهم : قهرمان

به گزارش تسنیم، سوسن رشیدی دختر کوچ نشین از ایل (زوله) عشایر کرمانشاه ، یازده دوره قهرمان کیک بوکسینگ زنان کشور است و در حال حاضر جهت مسابقه های برون مرزی تمرینات سخت و فشرده ای را انجام می دهد.با وجود سختیهای زندگی کوچ نشینی و رفت و آمد فصلی در بین استانهای کرمانشاه و خوزستان و از طرف دیگر مخالفت های خانواده,سوسن همواره با علاقه و علاقه به ورزش خود ادامه داده است.

دختر کوچ نشین ، قهرمان یازده دوره کیک بوکسینگ

به گزارش تسنیم، سوسن رشیدی دختر کوچ نشین از ایل (زوله) عشایر کرمانشاه ، یازده دوره قهرمان کیک بوکسینگ زنان کشور است و در حال حاضر جهت مسابقه های برون مرزی تمرین

دختر کوچ نشین ، قهرمان یازده دوره کیک بوکسینگ

به گزارش تسنیم، سوسن رشیدی دختر کوچ نشین از ایل (زوله) عشایر کرمانشاه ، یازده دوره قهرمان کیک بوکسینگ زنان کشور است و در حال حاضر جهت مسابقه های برون مرزی تمرین

دختر کوچ نشین ، قهرمان یازده دوره کیک بوکسینگ

واژه های کلیدی: قهرمان | خانواده | خوزستان | خانواده | کرمانشاه | کیک بوکسینگ | عکس خبری

دختر کوچ نشین ، قهرمان یازده دوره کیک بوکسینگ

دختر کوچ نشین ، قهرمان یازده دوره کیک بوکسینگ

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs