راست – درست سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی

راست – درست: سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانی در نیویورک چه گفت ، زبان بدن&quot، &quot

در میانه نخست صحبت و تا قبل از آنکه به صحبت‌های اخیر ترامپ واکنشی نشان دهد، چرخش سر و تقسیم مساوی نگاه بین راست، چپ و میانه سالن کاملا رعایت شده است بود. ولی هم

روحانی در نیویورک چه گفت ، زبان بدن&quot، &quot

"زبان بدن" روحانی در نیویورک چه گفت

عبارات مهم : مخاطب

در میانه نخست صحبت و تا قبل از آنکه به صحبت های اخیر ترامپ واکنشی نشان دهد، چرخش سر و تقسیم مساوی نگاه بین راست، چپ و میانه سالن کاملا رعایت شده است بود. ولی همین چرخش سر …

به گزارش جماران؛ جهت افرادی که صحبت های پیشین روحانی را در سال های گذشته در مجمع عمومی شرکت ملل مشاهده کرده اند، این صحبت مؤثرترین صحبت وی بوده هست؛ هم به این علت که بعد از صحبت های ترامپ و نتانیاهو همه مشتاق شنیدن پاسخ و تصویر العمل مدیر جمهور روحانی بودند و هم به این علت که چارچوب نوشتاری و بیانی صحبت منجر به اثرگذاری زیاد آن شده است بود.

روحانی در نیویورک چه گفت ، زبان بدن&quot، &quot

در مقایسه با صحبت های پیشین و به طور مشخص نخستین صحبت روحانی در همین جایگاه، تفاوت های بسیاری به نظر می آید. در میان ٤٨ تصویری که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده، در تصاویری که به وضوح می توان صورت روحانی را مشاهده کرد، رضایت، شعف، جدیت، تعجب و در جایی کمی خشم قابل تشخیص است.

وقتی راجع به دستاوردهای دولت در برجام می گفت، آرامش و طمأنینه در کلام وی پیدا بود. از سوی دیگر استفاده از جمله هایی کوتاه با ترکیب های متضاد ولی مرتبط مانند تعریف اعتدال که از ساختار «اعتدال یعنی… و نه…» و «جمهوری اسلامی در پی… و نه…» علاوه بر اینکه به سخنران امکان تنفس راحت تر در حین ادای پی در پی کلمات را می دهد، از سویی دیگر با کاربرد مناسب وقفه و سکوت میان جملات بر اثرگذاری لحن سخنران می افزاید. اگرچه شاید بهتر بود هنگام بیان موارد سلبی کمی لحن محکم تری به کار برده می شد، ولی رعایت عدم تقابل آوایی با لحن تند صحبت ترامپ از موارد قابل توجه در این صحبت است که حتی لحظه ای وارد تقابل صدایی نمی شود. حتی آنجا که راجع به نقض برجام سخن می گوید، از لحن و موزیک صدا مواظبت می کند تا جلوه زمخت تهدیدی نداشته باشد.

در میانه نخست صحبت و تا قبل از آنکه به صحبت‌های اخیر ترامپ واکنشی نشان دهد، چرخش سر و تقسیم مساوی نگاه بین راست، چپ و میانه سالن کاملا رعایت شده است بود. ولی هم

بسیاری از شنوندگان فارسی زبان که صحبت های روحانی را قبلا مشاهده کرده اند، او را در محافل داخلی و به خاص در ایام تبلیغات انتخاباتی، صحبت ماهر می دانند، ولی در بررسی صحبت های وی در مجمع عمومی شرکت ملل، این تبحر و مهارت تا همین صحبت اخیر وی به این میزان قابل مشاهده و استنباط نبوده هست. در این صحبت رد لحن آهنگین و مصمم وی بیش از گذشته قابل دریافت است.

در میانه نخست صحبت و تا قبل از آنکه به صحبت های اخیر ترامپ واکنشی نشان دهد، چرخش سر و تقسیم مساوی نگاه بین راست، چپ و میانه سالن کاملا رعایت شده است بود. ولی همین چرخش سر به هنگامی که سخن از زحمت اسارت یهودیان و نقش ایرانیان در رهایی آنان به میان آمد، تنها محدود به قسمت راست سالن و چپ خودش شد. در تحلیل حرکات چشم در زبان بدن، هنگامی که فردی قصد یادآوری گذشته را داشته باشد، به چپ خود نگاه می کند. در بعضی موارد اگر فرد به هنگام ذکر رویدادی تاریخی، چشم هایش به راست منحرف شود، می توان بر صحت وسقم ادعایش تردید وارد کرد.

بالابردن ابروها و کشیدگی پیشانی هنگامی که از این صحبت می شود که کشور عزیزمان ایران نه می خواهد مذهب و نه امپراتوری پیشینش را بگستراند، نشان از مطابقت زبان بدن و گفتار دارد که منجر به باورپذیری زیاد می شود. درعین حال استفاده از ترکیب های واژگانی مناسب مانند «رقص شمشیرها» و «کوله سربازان» که هر دو بار معنایی مشخصی را به مخاطب یادآوری می کند، در کنار استفاده از نام شاعرانی که در عرصه جهانی آشنا شده است اند با چاشنی وقفه کوتاه و ملایمت صورت، بر اثرگذاری جمله «پس چه نیازی به فتح تازه داریم» می افزاید.

روحانی در نیویورک چه گفت ، زبان بدن&quot، &quot

ایستادن بدون تکان های اضافی بدن از دشواری های صحبت به صورت ایستاده هست. تکنیکی که جهت این منظور باید بر آن تبحر داشت، تقسیم وزن بدن به صورت مساوی روی دو پا است تا از خستگی یک سمت بدن و به دنبال آن حرکات اضافی که ممکن است حواس مخاطب را پرت کند، جلوگیری کند. در حین صحبت دیده می شود که گاهی تکیه بر سمت راست بدن زیاد می شود و از این رو افراد برابر و سمت چپ سخنران زیاد مخاطب حرف های او قرار می گیرند. ولی درست زمانی که روحانی وارد بخش مهم صحبت هایش راجع به اهمیت مجمع عمومی و شأن آن می شود، دوباره بدن در حالت تعادل قرار می گیرد و نگاهش به کل سالن جلب می شود.

شاید اشکال مهم در جایی بود که بعضی جملات را تند تند ادا می کرد و جهت تمرکز زیاد فقط سر را به اوج می آورد و دوباره به متن برمی گشت که صحبت از میانمار و فلسطین نیز در همین حین ادا شد. در قسمت نهایی سخنرانی، اگرچه شمرده ولی تند راجع به اقتصاد کشور عزیزمان ایران صحبت می کرد و لحنش امیدبخش و مطابق با شکوفایی اقتصادی بود. یکی از دلایلی که این اشتباهات را موجب می شود، تأکید بر استفاده از خیل عظیمی از مباحث در یک صحبت ٣٠دقیقه ای هست. ازاین رو شاید هرگز نتوان انتظار داشت که صحبت بدون روخوانی از متن با طیف عظیمی از مباحث ممکن باشد.

در میانه نخست صحبت و تا قبل از آنکه به صحبت‌های اخیر ترامپ واکنشی نشان دهد، چرخش سر و تقسیم مساوی نگاه بین راست، چپ و میانه سالن کاملا رعایت شده است بود. ولی هم

یکی از شاخصه های مهم صحبت روحانی، آخر واضح جملات بود. مخاطب در حین صحبت با جمله های کش دار و طولانی غافلگیر نمی شد و می توانست حدس بزند که جمله و حتی صحبت رو به آخر هست. او صحبت اش را با «دعوت می کنم» و «ما می توانیم» به آخر رساند که هر دو جمله ساختار مثبت و تأثیرگذاری داشتند.

برخلاف عادت پیشین، دست به عمامه نزد و به هنگام خداحافظی از حرکت سر استفاده کرد که رسمی تر هست. هنگامی که روی صندلی قبل و بعد صحبت نشسته بود، دست ها را صاف روی پا قرار داد، پاها را قفل نکرد و با وجود بلندی لباس، نشستن رسمی و اصولی او قابل مشاهده بود. موقع خداحافظی با مدیر جلسه سه بار دست را هم تکان دادند و در برابر دو زن هیئت رئیسه نیز خم شدن سر به قدری بود که جانب ادب و احترام رعایت شد. درک و فهم میزان تأثیرگذاری هر صحبت بدون لحاظ کردن نشانه های آوا و بدن سخنران ممکن نیست. از این رو بیراه نیست که بعضی صحبت اخیر روحانی را عالی ترین صحبت او در شرکت ملل می دانند. همان طور که اشاره شد، بیش از ادوار پیشین، به جنبه های بدنی، آوایی و گزینش کلمات توجه شده است و این امر نشانگر حضور مشاوران حرفه ای در کنار مدیر جمهور است.

روحانی در نیویورک چه گفت ، زبان بدن&quot، &quot

واژه های کلیدی: مخاطب | مشاهده | سخنرانی | استفاده | سخنرانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs