راست – درست سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی

راست – درست: سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی درخواست نمایندگان دکتر مجلس از«قاضی‌زاده»برای حضور مجدد در کابینه دولت روحانی

تعدادی از نمایندگان دکتر مجلس شب گذشته جلسه‌ای یکسان با وزیر بهداشت برگزار کردند و در این جلسه خواستار حضور مجدد او در کابینه دولت دوازدهم شدند.

درخواست نمایندگان دکتر مجلس از«قاضی‌زاده»برای حضور مجدد در کابینه دولت روحانی

درخواست نمایندگان دکتر مجلس از«قاضی زاده»برای حضور مجدد در کابینه دولت روحانی

عبارات مهم : سلامت

تعدادی از نمایندگان دکتر مجلس شب گذشته جلسه ای یکسان با وزیر بهداشت برگزار کردند و در این جلسه خواستار حضور مجدد او در کابینه دولت دوازدهم شدند.

محمدجواد جمالی، نماینده فسا در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: جمعی از پزشکان مجلس شب گذشته جلسه ای با وزیر بهداشت شرکت کرده که در این جلسه وزیر راجع به آخرین اوضاع اجرای طرح تحول سلامت توضیحاتی را مطرح کرد.

درخواست نمایندگان دکتر مجلس از«قاضی‌زاده»برای حضور مجدد در کابینه دولت روحانی

به گفته وی، زیاد مباحث مطرح شده است در این جلسه در حوزه اقتصادی، عدم وجود منابع پایدار مالی در حوزه طرح تحول سلامت، پرسشها بیمه ها و تجمیع نشدن آنها بود که وزیر نیز در این باره مبحثی را مطرح کرد.

این نماینده مجلس همچنین گفت: با توجه به اینکه مدیر جمهور از وزیر بهداشت جهت حضور در کابینه دوازدهم درخواست کرده هست، اکثر نمایندگان حاضر در این جلسه از آقای قاضی زاده درخواست کردند که این پیشنهاد را بپذیرند. چون ایشان علاوه بر توانمندی هایش طراح طرح تحول سلامت بوده و طبیعتا با ادامه کار این نگرانی دیگر وجود ندارد که این طرح ابتر بماند. طرحی که باعث رضایت مندی مردم شده است هست. وزیر نیز در پاسخ به درخواست نمایندگان گفت که در حال بررسی پیشنهاد مدیر جمهور است.

تعدادی از نمایندگان دکتر مجلس شب گذشته جلسه‌ای یکسان با وزیر بهداشت برگزار کردند و در این جلسه خواستار حضور مجدد او در کابینه دولت دوازدهم شدند.

ابوالفضل سروش عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در همین رابطه در کانال تلگرامی اش با اشاره به این جلسه گفت: وزیر بهداشت و درمان علاقه ای به ماندن ندارد. قبلا نیز در اواسط همین دولت گفته بود در کابینه بعد نخواهد ماند، ولی نمایندگان دکتر مجلس در این جلسه از او درخواست کردند که کارش را ادامه دهد که وزیر بهداشت توضیح داد مدیر جمهور جهت سومین بار از او خواسته در کابینه بعدی باشد که او نیز در نهایت گفته بعد از تعیین تیم سیاسی و اقتصادی کابینه در صورتی که آنها در حد انتظارات و خواست و مطالبه مردم باشد، می ماند.

واژه های کلیدی: سلامت | سیاسی | بهداشت | دولت روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs