راست – درست سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی

راست – درست: سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کم کردن قیمت خُرده‌ فروشی 6 گروه مواد خوراکی

در هفته نهایی به یکم تیر ماه قیمت لبنیات ۰.۵ درصد، برنج ۱.۲ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد، چای ۱.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن زیاد کردن یافت ی

کم کردن قیمت خُرده‌ فروشی 6 گروه مواد خوراکی

کم کردن قیمت خُرده فروشی 6 گروه مواد خوراکی

عبارات مهم : لوبیا

در هفته نهایی به یکم تیر ماه قیمت لبنیات ۰.۵ درصد، برنج ۱.۲ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد، چای ۱.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن زیاد کردن یافت یافت.

بانک مرکزی خلاصه نتیجه های گزارش هفتگی میانگین قیمت خُرده فروشی بعضی از مواد خوراکی را در هفته نهایی به یک تیر ماه اعلام کرد که طی آن قیمت ۶ گروه کم کردن یافته است.

به گزارش عصرایران به نقل از بانک مرکزی، در هفته نهایی به یکم تیر ماه قیمت لبنیات ۰.۵ درصد، برنج ۱.۲ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد، چای ۱.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن زیاد کردن و قیمت تخم مرغ ۵.۵ درصد، حبوب ۰.۴ درصد، میوه های تازه ۱۲.۸ درصد، سبزی های تازه ۶.۴ درصد، گوشت قرمز ۰.۹ درصد و گوشت مرغ ۳.۸ درصد کم کردن یافت.

کم کردن قیمت خُرده‌ فروشی 6 گروه مواد خوراکی

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه و شیر پاستوریزه عوض کردن نکرده بود. بهای ماست غیرپاستوریزه معادل ۰.۱ درصد کم کردن ولی قیمت سایر اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۲.۸ درصد زیاد کردن یافت. بهای تخم مرغ نیز معادل ۵.۵ درصد کم کردن داشت و شانه ای ۱۲۶ هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می رفت.

در هفته نهایی به یکم تیر ماه قیمت لبنیات ۰.۵ درصد، برنج ۱.۲ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد، چای ۱.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن زیاد کردن یافت ی

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک معادل ۱.۴ درصد زیاد کردن ولی بهای برنج داخله درجه دو ۱.۱ درصد کم کردن یافت. در گروه حبوب قیمت عدس و لوبیا قرمز هر یک معادل ۰.۱ درصد و لوبیا سفید ۰.۶ درصد زیاد کردن ولی بهای سایر اقلام بین ۰.۶ درصد تا ۰.۸ درصد کم کردن داشت.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری لوبیا سبز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به قیمت مصوب شرکت میادین میوه و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت همه اقلام بین ۰.۱ درصد تا ۲۵.۱ درصد کم کردن یافت. در گروه سبزی های تازه بهای لوبیا سبز معادل ۹.۶ درصد زیاد کردن ولی قیمت سایر اقلام بین ۱.۲ درصد تا ۱۱.۷ درصد کم کردن داشت.

کم کردن قیمت خُرده‌ فروشی 6 گروه مواد خوراکی

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۰.۹ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۸ درصد و گوشت مرغ ۳.۸ درصد کم کردن یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته نهایی به یکم تیر ماه قیمت لبنیات ۰.۵ درصد، برنج ۱.۲ درصد، قند و شکر ۰.۳ درصد، چای ۱.۶ درصد و روغن نباتی ۰.۱ درصد نسبت به هفته قبل از آن زیاد کردن یافت ی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۸ درصد، چای خارجی ۱.۶ درصد و انواع روغن نباتی ۰.۱ درصد زیاد کردن ولی بهای شکر ۰.۲ درصد کم کردن داشت

تغییرات یکساله

براساس اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته نهایی به یکم تیر ماه نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۱.۹ درصد، تخم مرغ ۵۶.۸ درصد، برنج ۳.۸ درصد، حبوب ۰.۵ درصد، میوه های تازه ۳۸.۱ درصد، سبزی های تازه ۷ درصد، گوشت قرمز ۲۰.۶ درصد، گوشت مرغ ۴.۷ درصد، چای ۲۲.۲ درصد و روغن نباتی ۸.۱ درصد رشد داشته هست. همچنین قیمت خُرده فروشی قند و شکر ۱.۲ درصد کم کردن یافته است

کم کردن قیمت خُرده‌ فروشی 6 گروه مواد خوراکی

واژه های کلیدی: لوبیا | مرکزی | لبنیات | خوراکی | بانک مرکزی | لبنیات و تخم مرغ | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs