راست – درست سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی

راست – درست: سلامت سیاسی بهداشت دولت روحانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی مانع ریسک‌های شدید می شود / سیف

رییس بانک مرکزی کشورمان گفت:سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ جهت تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.

سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی مانع ریسک‌های شدید می شود / سیف

سیف: سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی مانع ریسک های شدید می شود

عبارات مهم : مرکزی

رییس بانک مرکزی کشورمان گفت:سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک محافظ جهت تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک های شدید جلوگیری کند.

به گزارش ایسنا،️ولی الله سیف امروز(جمعه ) در دومین روز برگزاری اجلاس روسای بانک مرکزی کشور های عضوسازمان همکاری های اسلامی در بدروم ترکیه با تاکید براینکه توسعه و تعمیق مالی پیش شرط مورد نیاز جهت دستیابی به رشد اقتصادی است افزود:نظام های مالی با کارکردهایی نظیر کسب اطلاعات در مورد وقت های سرمایه گذاری، نظارت بر سرمایه گذاری ها، توزیع ریسک، تجمیع بعد اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات باعث کم کردن هزینه های معاملاتی و اصلاح تخصیص منابع و در نهایت رشد اقتصادی می شوند.

سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی مانع ریسک‌های شدید می شود / سیف

وی ادامه داد:بر همین اساس، سیاستگذاران پولی و مالی و در راس آن بانکهای مرکزی به مقوله توسعه و تعمیق مالی و استفاده از ظرفیت های موجود در این حوزه به منظور تقویت رشد اقتصادی، توجه خاص ای دارند. برگزاری اجلاس بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای اسلامی و حضور کارشناسان و صاحب نظران مالی می تواند فرصتی مغتنم جهت طرح مباحث فنی و برطرف پرسشها موجود باشد.

رییس کل بانک مرکزی کشورمان خاطرنشان کرد:اگر چه توسعه مالی نقش پررنگی را در تقویت تامین مالی و دستیابی کشورها به رشد اقتصادی مناسب ایفا کرده هست، لیکن تجربه بحران های مالی در دو دهه گذشته به خوبی گواه این است که توجه صرف به توسعه نظام مالی و غفلت از ریسک های موجود در این زمینه، می تواند منجر به بی ثباتی در نظام های مالی و سرایت بحران از بخش مالی به بخش واقعی و به تبع ایجاد هزینه های مالی، اجتماعی و سیاسی زیادی گردد.

رییس بانک مرکزی کشورمان گفت:سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ جهت تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.

سیف ادامه داد:بر همین اساس بعد از وقوع بحران های مالی جهانی، بانک های مرکزی علاوه بر حفظ ثبات پولی و کنترل تورم، در ایفای ماموریت های خود، بر پایش تحولات بازارهای مالی و حفظ ثبات مالی تمرکز خاص ای داشته اند. از سوی دیگر، تجربه بحران مالی جهانی سال 2008 به زیاد کردن چشمگیر قوانین و مقررات در حوزه مالی و پولی منجر شده است هست. نتیجه این رویکرد از طریق زیاد کردن هزینه تجهیز سرمایه بانکها، کم کردن دامنه فعالیت و از بین بردن خدمات با ریسک بالاتر بانکها، به شکل کم کردن خدمات دهی بانک های بزرگ در بازارهای کوچک و نوظهور نمود داشته است.

وی در ادامه گفت: به بیان دیگر، برقراری مقررات سخت گیرانه با نشانه ایجاد ثبات در بازارهای مالی باعث شکل گیری روند دلواپس کننده ای به نام ریسک زدایی (de-risking) بانک ها شده است که به معنای کم کردن یا از بین بردن روابط بانک های بزرگ با بانک های کوچک و کشورهای در حال توسعه هست. حتی اگر به اصلاح این رویکرد در بلندمدت امیدوار باشیم، لیکن در میان مدت هزینه آن به صورت کم کردن سطح دسترسی به نظام مالی به وسیله کشورهای در حال توسعه پرداخت می شود.

رییس کل بانک مرکزی کشورمان با بیان اینکه با توجه به تهدیدات و بی ثباتی جریانات مالی در بازارهای مالی بین المللی به خاص اقتصادهای توسعه یافته، تقویت روابط مالی چند جانبه و منطقه ای می تواند به عنوان یک استراتژی مناسب جهت تامین مالی پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی اوج و پایدار در سطح ملی و منطقه ای مورد توجه قرار گیرد،افزود: در چنین شرایطی نقش کشورهای عضو شرکت همکاری اسلامی به عنوان دومین شرکت بزرگ بین الدول (بعد از شرکت ملل متحد) جهت برقراری روابط مالی نیرومند و پایدار از نقش و اهمیت زیادی برخوردار هست. دستیابی به این مهم با توجه به مشترکات فراوان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و موقعیت مناسب جغرافیایی کشورهای عضو ممکن بوده و می تواند زیاد کردن جریان مبادلات و سرمایه گذاری های بین کشورهای مزبور را به دنبال داشته باشد.

سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی مانع ریسک‌های شدید می شود / سیف

وی تاکید کرد:روابط مالی فی مابین می تواند از طریق توسعه همکارهای مالی و اقتصادی دو یا چند جانبه، گسترش روابط تجاری، ارتقاء نظام های پرداخت، ایجاد نهادهای مالی و بانکی یکسان و نظایر آن، تقویت شود.

با توجه به مشترکات دینی، استفاده از ظرفیت های بانکداری اسلامی به عنوان خوابیدن یکسان جهت تقویت روابط مالی و اقتصادی قابل طرح خواهد بود. استفاده از ظرفیت های موجود در این زمینه نه تنها از حیث تقویت تامین مالی و سرمایه گذاری حایز اهمیت هست، بلکه حرکت در این مسیر ریسک های موجود به واسطه بروز بی ثباتی مالی را نیز به میزان زیادی کم کردن خواهد داد. عملکرد بهتر بانک های اسلامی در مواجهه با بحران اخیر جهانی، توجه بسیاری را به سمت چگونگی و سازوکار این نوع از بانکداری جلب نموده است.

رییس بانک مرکزی کشورمان گفت:سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می‌تواند به عنوان یک محافظ جهت تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک‌های شدید جلوگیری کند.

سیف تصریح کرد:سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک محافظ جهت تسهیل مبادلات مالی عمل کرده و از ریسک های شدید جلوگیری کند.

وی ادامه داد:تمرکز بانک های اسلامی بر تامین مالی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد و اتکای کمتر به درآمد حاصل از سهام و اوراق بهادار، علت آسیب پذیری کمتراین بانک ها در مقایسه با بانکداری متعارف بوده و همین امر باعث شده است تا بی ثباتی مالی اخیر تأثیر محدودی بر بانک های اسلامی داشته باشد.

سیستم بدون ربا در بانکداری اسلامی مانع ریسک‌های شدید می شود / سیف

رییس کل بانک مرکزی کشورمان بابیان اینکه بعد از حصول توافق هسته ای میان کشور عزیزمان ایران و گروه 1+5 و اجرای برنامه جامع اقدام یکسان (برجام)، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران کارها موثری را در جهت زیاد کردن روابط مالی بین المللی انجام داده است تصریح کرد: نتیجه های آن را می توان به صورت زیاد کردن روابط کارگزاری بانکی با تعداد زیادی از بانکهای اروپایی و سایر نقاط دنیا و انعقاد قرارداد های تامین مالی با کشورهای متفاوت نمودار شده است و تلاش شده است تا از طریق اصلاح فضای کسب و کار زمینه بهتری جهت حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور فراهم شود.

وی بعضی از مهمترین کارها انجام شده است در حوزه پولی و بانکی را به شرح زیر برشمرد:

• الزام بانکها به ارایه صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای گزارش دهی بین المللی IFRS در جهت ارتقای شفافیت فعالیتهای بانکی

• به روزرسانی مقررات احتیاطی بانکها از جمله مقرارت ناظر بر کفایت سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بین المللی به خاص استانداردهای منتشره به وسیله کمیته نظارت بانکی بال (BASEL) و هیئت خدمات مالی (IFSB)

• به روزرسانی مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تقویت همکاری با نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول در جهت استقرار استانداردهای مورد نیاز که با پیشرفت های قابل ملاحظه ای همراه بوده است.

• تقویت زیرساختهای مورد نیاز جهت اصلاح تطبیق با مقررات و استانداردهای داخلی و بین المللی از جمله ایجاد واحدهای طبیق (Compliance) در بانکها و بانک مرکزی به منظور پایش دقیق رعایت الزامات موجود در این زمینه

جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران با موقعیت ژئوپلتیک مناسب در منطقه خاورمیانه به واسطه وجود وقت های سرمایه گذاری در عرصه های متفاوت از جمله نفت، گاز و پتروشمی، معادن، حمل ونقل و شهرسازی و تولیدات صنعتی وکشاورزی و فناوری اطلاعات و البته جمعیت 80 میلیونی جوان و تحصیلکرده، طی دو دهه آینده ظرفیت جذب بیش از 3500 میلیارد دلار سرمایه گذاری را دارا است که با توسعه بازارهای مالی و همگرایی این بازارها، وقت های ارزشمندی جهت سرمایه گذران بین المللی و منطقه ای جهت کسب ارزش افزوده و سود سرشار اقتصادی فراهم شده است هست. امید است که تقویت روابط مالی منطقه ای با کشورهای عضو شرکت همکاری های اسلامی زمینه بهتری را جهت بهره برداری از ظرفیتهای یاد شده است فراهم سازد.

واژه های کلیدی: مرکزی | اسلامی | اقتصادی | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs